top of page

Viktig informasjon vedrørende søknadsprosessen for 2021!

Året 2021 startet dessverre med høye smittetall og stengte aktiviteter. Det nærmer seg også den ordinære søknadsfristen for prosjekt- og aktivitetsmidler.

Styret i VBUR har i den forbindelse sett at det vil være lite hensiktsmessig for organisasjonene å legge mye arbeid i søknader på midler for 2021, før vi vet mer om utvikling i samfunnet.

For mange er det også vanskelig å gjennomføre alternative aktiviteter, slik at mulighetene for å søke midler begrenser seg.

VBUR vil derfor i første omgang fordele noen midler ut ifra en fordelingsnøkkel basert på hva hver enkelt organisasjon har mottatt tidligere år. Disse midlene deles ut for å sikre organisasjonene et økonomisk grunnlag.

Det vil bli sendt ut et forenklet søknadsskjema med mer informasjon, og ny søknadsfrist etter VBUR´s styremøte den 18.januar.


Det vil derfor ikke være nødvendig å sende inn ordinære søknader innen 21. januar som tidligere.


Forhåpentligvis vil utviklingen samfunnet bedre seg de neste månedene slik at organisasjonene kan søke om, å gjennomføre prosjekter og aktiviteter igjen 😊

Ønsker dere alle samtidig en riktig god helg!

Comments


bottom of page