top of page

Velkommen til VBUR

Å få være med og bidra til både forebygging og støtte til god psykisk OG fysisk helse er viktig for oss i VBUR. Forskning viser at opplevelsen av tilhørighet og at noe føles meningsfylt har en stor helsegevinst.

Frivillighet og organisasjonsarbeid er mye av dette. Forskning viser rett og slett at frivillighet er helsefremmende. Derfor er VBUR så viktig!

VBUR støtter ungdomsorganisasjoner med: interessepolitisk arbeid, kompetanseutvikling, integreringsarbeid, nettverksarbeid. Vi bygger broer. VBUR heier på engasjement og utvikling, vi heier på alle barn og unge.

bottom of page