Velkommen til VBUR

Å få være med og bidra til både forebygging og støtte til god psykisk OG fysisk helse er viktig for oss i VBUR. Forskning viser at opplevelsen av tilhørighet og at noe føles meningsfylt har en stor helsegevinst.

Frivillighet og organisasjonsarbeid er mye av dette. Forskning viser rett og slett at frivillighet er helsefremmende. Derfor er VBUR så viktig!

VBUR støtter ungdomsorganisasjoner med: interessepolitisk arbeid, kompetanseutvikling, integreringsarbeid, nettverksarbeid. Vi bygger broer. VBUR heier på engasjement og utvikling, vi heier på alle barn og unge.

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-99548255

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403