top of page

Sammenslåing og hva nå?


VBUR inviterer til kreativ drøfting i forbindelse med vårt årsmøte den 19 Mars!

Vi er blitt et stort fylke og VBUR ønsker å gå inn i det nye året med fokus på å kunne bli "VTBUR" i 2021. For å få til dette trenger vi synliggjøring og drøfting av hvorfor våre medlemsorganisasjoner opplever at VBUR er viktig. Vi oppfordrer dere til å invitere med samarbeidspartnere/ kollegaer i Telemark som observatører til dette årsmøtet.


Her kommer Yvonne Pleum, rådgiver kultur, idrett og friluftsliv. Jon Steinar Tufte, seksjonsleder kultur, idrett og friluftsliv og Maja Foss Five, hovedutvalgsleder kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Alle fra nye Vestfold og Telemark.


Formål: Bli kjent med VBUR og paraplyorganisasjonens organisering. Presentasjon av vårt styre og refleksjoner fra noen av våre organisasjoner. I tillegg skal vi få presentert satsning og tanker rundt frivillighet i det nye VeTe-fylket vårt. Det settes av tid til spørsmål og drøfting.


Deltagere i prosjektet "Ungdommens stemme", fylkesordfører Rune Hogsnes og en internasjonal fasilitator (bak med rød genser) Nerijus Miginis.

På bildet ser vi styret samlet til årets gjennomgang av prosjekt og aktivitetssøknader. Katrine Hauane, Lars Jensen, Kari Anette Bremnes, Trygg Øyvind Bremnes Stokke, Herman Sannerholt og Kurt Vidar Gundersen. Dessverre kunne ikke Daniel Karlsen bli med oss denne dagen.


Sted for samling: Fylkeshuset, Skiringsalen i Tønsberg.

Vi starter med enkel bevertning kl 1630, møtet med VBUR og Vestfold og Telemark fylkeskommune begynner kl 1700 - 1830.

Årsmøtet vil starte kl 1900 - 2030.

Påmelding til helle@vbur.no innen 10 Mars.


Det er obligatorisk oppmøte for alle VBUR sine medlemsorganisasjoner!

Vi gleder oss!

bottom of page