top of page

VBUR utlyser midler til tiltak som inkluderer Ukrainske flyktninger!

VBUR har tidligere fått tildelt ekstraordinære midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som skulle gå til å innlemme Telemark organisasjoner og bli VeTeBUR. Nå som fylket igjen skal deles, har vi fått omdisponert disse midlene til inkluderingsmidler våre medlemsorganisasjoner kan søke på fortløpende. Vi håper dere ønsker å skape tiltak for å inkludere Ukrainske flyktninger som har kommet til vårt fylke de siste ukene, og blant annet vise all den fantastiske aktiviteten som skjer i vårt fylke! Midlene er tenkt til lavterskel aktiviteter der målet er å inkludere og skape gode opplevelser for de som har flyktet fra krig. Målet er ikke verving av nye medlemmer, men rett og slett å gi et tilbud til sårbare mennesker som har behov for noen lysglimt i sin nye hverdag.

Det kan søkes inntil kr. 10 000 per organisasjon.


Hva må vi gjøre for å søke på disse midlene?

- Send en kort søknad hvor dere gir en beskrivelse av hva dere ønsker å gjennomføre, og når tiltaket(ene) skal gjennomføres.

- Et enkelt budsjett legges ved, der den totale summen dere søker om kommer frem.

- Rapportering innen utgangen av året 2022, til tilskudd@vbur.no

Eksempler på aktiviteter kan f. eks være:

- Invitere til en samling utendørs med pizza/annen mat, enkle aktiviteter/leker

- Invitere til bowling/andre felles aktiviteter

- Invitere til et arrangement hvor dere gjennomfører og viser deres aktiviteter

Målet er som nevnt ikke å integrere flyktningene spesifikt til deres aktiviteter, men å skape et bånd og gi sårbare mennesker positive opplevelser.

VBUR håper og tror det er flere av våre medlemsorganisasjoner som ønsker å gjøre noe fint for andre, og ønsker derfor å gi økonomisk støtte til slike tiltak!

Send inn søknad til; tilskudd@vbur.no og senest innen 30. juni. Søknadene behandles og midler utbetales fortløpende!

Lykke til! :)


Med vennlig hilsen

Styret og daglig leder, VBUR

Kommentare


bottom of page