top of page
IMG_1933.jpg

Innkalling til VBURs årsmøte 2024

21. mars 2024

Vi starter med registrering og servering kl 18:00  Årsmøtet varer kl 18.00-20.00. Skiringssal på Fylkeshuset,
Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg


1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Årsmelding 2023
5. Regnskap 2023 og Budsjett 2023
6. Eksklusjonssak
7. Søknad om medlemsskap
8. Endringer av vedtektene
9. Valg
10. Minner om: 

 

Tidligere årsmøter

IMG_1933.jpg

Innkalling til VBURs årsmøte 2023

13. april 2023

Vi starter med registrering og servering kl 18:30  Årsmøtet starter kl. 19:00. Skiringssal  på Fylkeshuset,
Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg


1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Årsmelding 2022
5. Regnskap 2022 og Budsjett 2023
6. Valg
7. Minner om: 

 

Online Workshop

Innkalling til årsmøtet 2021

March 18 2021

Årsmøtet i VBUR vil i år avholdes digitalt for våre medlemmer. Noen medlemmer fra styret vil være samlet under møtet, mens andre deltar digitalt. Dette på grunn av restriksjoner. Med på Zoom vil vi få besøk av rådgiver for kultur, idrett og friluftsliv i Fylkeskommunen Yvonne Pleym. 

1. Saksliste og forretningsorden
2.
Regnskapet 2020 og Budsjett 2021

4. Revisjonsberetning 2020

5. Vedteker

6. Årsmelding

7. Protokoll fra årsmøtet

Årsmøtet VBUR 2020

Sett av datoen for neste årsmøte, mer informasjon kommer underveis.

Sted: Vestfold Fylkeskommune.

Dato: 19.3.2020

Årsmøtet VBUR 2019

March 13, 2019

Tusen takk til Vestfold fylkeskommune som var vertskap for årsmøtet 2019!

Vedlagt finner dere papirer fra samlingen.

Vi startet kl 1630 med mat & Inspirasjonsworkshop.

 

Dokumenter fra workshop:

10 grader av deltakelse.

Ett skritt fremover

_____________________

1.Saksliste forretningsorden 2019

2.Regnskapet 2018

3.Budsjett 2019

4.Revisjonsberetning 2018

5.Vedtekter

6.Årsmelding 2018

7.Valgkomiteens innstilling

8.Valgkomiteens instrukser

9.Protkoll fra årsmøtet

Adresse for dagen var Fylkeshuset, Skiringsalen, Svend Foynsgt. 9, Tønsberg

Please reload

bottom of page