top of page

Hvordan søke tilskudd?

Det er viktig å sette seg inn i hvilke muligheter VBUR kan bidra med, og hva slags støtte medlemmene har behov for. Vi har midler til fordeling til alle våre medlemsorganisasjoner. Normalt er søknadsprosessen hvert år med frist 10. januar. Informasjon om når søknadsprosessen åpnes vil legges ut på hjemmesiden. 

VBUR har fokus på frivillighet og tilhørighet som en avgjørende faktor for helsen. Vi har fokus på at det er en stor helsemessig verdi å være engasjert i frivillighet. Det er et faktum at tilhørighet, interesser, fellesskap og mestring bidrar til at unge får det bedre i sine lokalmiljøer. VBUR ber dere som medlemsorganisasjoner å ha fokus på dette når søknader utarbeides. Likeså at dere arbeider med å nå ut til alle barn og unge,- også å finne de som ikke er så synlige. Derfor er det viktig at organisasjonenes arbeid med rekruttering, inkludering og synlighet kommer frem i søknaden. Lykke til! 

Det kan søkes om 3 typer støtte

BASIS

støtte

Basisstøtte gis ut fra antall betalende medlemmer under 26 år. 

AKTIVITET

i organisasjonen

Aktivitetstilskudd gis til aktiviteter som samlinger, nystarting av lag, videreutvikling av organisasjonen, opplæring av ledere osv.

Prosjektstøtte er ment til tidsbegrensede prosjekter. De kommer i tillegg til søkerens ordinære aktiviteter.

VBUR støttes av Vestfold Fylkeskommune, uten de ville vi ikke kunne fordelt nesten 1 million kroner til våre medlemsorganisasjoner.

bottom of page