top of page

Forklaring på tildeling 2017

Total fordelningssum

Tildeling avhenger hvert år av hvilken totale sum VBUR har til fordeling, i 2016 var den:

750 000,-

Sum pr. aktivitet i 2017:

1 dag/kveld

745,-

Sum pr. 2-3 aktiviteter i 2017:

2-3 dag/kveld

1490,-

Sum pr. 4+ aktiviteter i 2017:

4+ dag/kveld

2235,-

Sum pr. prosjekt, max:

30 000,-

Sum pr. betalende medlem:

Medlemstall skal være det samme som i siste godkjente årsmelding.

15,-

Sum basistøtte pr. organisasjon:

Utbetaling basis til alle medlemmer:

7500,-

Please reload

bottom of page