top of page

Søknadspapirer 2024
Alle organisasjoner som søker tilskuddsmidler fra VBUR fyller ut skjemaet "Forside/Basisstøtte". Ønsker din organisasjon i tillegg å søke midler til aktivitet/prosjekt, må disse skjemaene også fylles ut. Send alt inn til: tilskudd@vbur.no 
Frist: 10. januar 2024

Dette skjemaet er obligatorisk om du søker basisstøtte, og/eller prosjekt og aktivitetsstøtte. 

Rapportering på aktivitet gjøres på fjorårets søknad, i skjemaet for aktivitetsstøtte skriver dere kort hva som er gjennomført/ikke gjennomført.

Har dere et prosjekt å søke midler til, benyttes dette skjemaet sammen med skjemaet "Forside/basisstøtte"

Ønsker dere å søke midler til aktiviteter, benyttes dette skjemaet sammen med skjemaet "Forside/Basisstøtte"

  • Dokumenter bak ORANGE knapper skal lastes ned, fylles ut og mailes til tilskudd@vbur.no. HUSK årsmelding og rapportering prosjektmidler.

  • VBUR logo skal benyttes på materiell og prosjekter dekket av VBUR.

bottom of page