Søknadspapirer 2021

Rapportering på aktivitet gjøres på fjorårets søknad. Kryss bare av i kolonnen lengst til høyre på skjemaet.

  • Dokumenter bak ORANGE knapper skal lastes ned, fylles ut og mailes til tilskudd@vbur.no. HUSK årsmelding og rapportering prosjektmidler.

  • VBUR logo skal benyttes på materiell og prosjekter dekket av VBUR.