top of page

VBUR startet sin virksomhet i 15.01.1979. Siden den gang har formålet med VBUR vært å samle de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Vestfold for å sikre rammebetingelser og sørge for felles arenaer for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Våre medlemmer er organisasjoner med virksomhet for barn og unge under 26 år i Vestfold. VBUR er en selvstendig paraplyorganisasjon som ikke har formell organisatorisk tilknytning til nasjonalledd eller annen struktur.

Strukturen medfører at VBUR som paraplyorganisasjon faller utenfor de fleste nasjonale tilskuddsordninger og er dermed prisgitt støtte fra Vestfold fylkeskommune (VFK) for å sikre driften.

Mye av driften av VBUR dreier seg om arbeid med søknader fra medlemsorganisasjoner og oppfølging av disse, og behandling og rapportering rundt dette. Styret i VBUR ser på løsninger som kan forenkle dette arbeidet til fordel for organisasjonene som søker midler. Dette må også forholde seg til de krav som Vestfold fylke stiller i forbindelse med fylkeskommunale tilskudd.

bottom of page