top of page
§ 5 Medlemskap i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold omfatter de organisasjoner som:  

a) Står tilsluttet en hovedorganisasjon og har eget fylkes- eller regionalledd.

b) Bygger på individuelt medlemskap der en større del av medlemmene er under 26 år.

c) Ikke har til oppgave å ivareta medlemmenes økonomiske og/eller yrkesmessige interesser.

d) Styret behandler søknad om medlemskap og innstiller til årsmøtet i sak om opptak.

e) Dersom en organisasjon uteblir på to påfølgende årsmøter vil styret behandle den

gjeldende organisasjons eksklusjon og innstille til årsmøtet.

Organisasjoner som faller utenfor disse retningslinjene kan med årsmøtets samtykke ha status

som observatør i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold. Slike organisasjoner har adgang til å delta i

fellestiltak på lik linje med medlemsorganisasjonene, men har ikke adgang til å søke

fylkeskommunalt tilskudd gjennom rådet.

Ønsker du å søke om medlemsskap, send en mail til kontakt@vbur.no hvor du skriver litt om organisasjonen din og legger ved vedtekter samt siste årsmelding og årsregnskap. 

bottom of page