top of page

VBUR utsetter medlemssamlingen, nok en gang!

Først og fremst ønsker VBUR å ønske alle sine medlemmer et riktig godt nytt år! La oss håpe at år 2022 på sikt vil bli et Frivillighetens år slik vi ønsker oss.


Foreløpig starter året dessverre ganske likt som 2021 med høye smittetall og restriksjoner. Omikronvarienten har ført til høye smittetall og FHI forventer en ny stor smittebølge i løpet av januar. På bakgrunn av dette vurderer styret i VBUR det slik at det kan bli vanskelig å gjennomføre medlemssamlingen allerede den 03. februar, og ønsker derfor å utsette datoen.

Styret i VBUR har vedtatt at medlemssamlingen vil bli lagt til samme dato som årsmøtet til VBUR, -altså torsdag 24. mars. Da håper vi at vi alle kan samles fysisk, og starter ettermiddagen med en samling med innhold som nettverksbygging, work shop og foredrag, og gjennomfører deretter årsmøtet.


Mer informasjon kommer, så følg med på både hjemmesiden, Facebook og e-post :)


Med vennlig hilsen

Styret i VBUR

Eli Birkeland, daglig leder

Comments


bottom of page