top of page

Velkommen til Inspirasjonsseminar 2

VBUR inviterer til Inspirasjonsseminar 2 i forbindelse med vårt neste årsmøte 14 Mars!

I år er vi så heldige og ha med oss Tone Helen Jørgensen, prosjektleder for "Ungdommens Stemme" og ungdommer som har bidratt i prosjektet. "Ungdommens Stemme" er et prosjekt som ble initiert av Folkehelseseksjonen i fylkeskommunen ifm. Ungdata 2013 og videreutviklet ifm. Ungdata 2017. Essensen i prosjektet har vært å styrke ungdommers stemme inn i planprosesser for mer aktivt å kunne ta del i samfunnsutviklingen. Vi står ovenfor flere store utfordringer og vi trenger innspillene og kunnskapen fra ungdommene for å designe gode bærekraftige løsninger.

Deltagere i prosjektet "Ungdommens stemme", fylkesordfører Rune Hogsnes og en internasjonal fasilitator (bak med rød genser) Nerijus Miginis.

På bildet ser vi: Deltagere i prosjektet "Ungdommens stemme", fylkesordfører Rune Hogsnes og en internasjonal fasilitator (bak med rød genser) Nerijus Miginis.

VBUR inviterer "Ungdommens Stemme" med på Inspirasjonsseminaret vårt, med mål om at vi kan bli mer kjent med de som ikke er så synlige, -og ikke minst hvordan rekruttere og ivareta disse ungdommene som medlemmer i organisasjonen? Hvordan kan man jobbe med sosiale forskjeller i organisasjonsarbeidet. Henger organisasjonsledere med i utviklingen? Hvordan løfter organisasjonene vanskelige temaer som feks. skam og utenforskap?

Hva har dere mest fokus på i din organisasjon og hva tenker du er største utfordringer hos dere?

Sted: Fylkeshuset, Skiringsalen i Tønsberg.

Seminaret starter med enkel bevertning kl 1630, seminaret begynner kl 1700 og finner nye ideer og ny inspirasjon sammen frem til kl. 1900.

Årsmøtet vil starte kl 1930 - 2100.

Påmelding til helle@vbur.no innen 10 Mars.

Det er obligatorisk oppmøte for alle VBUR sine medlemsorganisasjoner!

Vi gleder oss!

bottom of page