top of page

Rekordoppslutning til årsmøtet


Takk for et flott og engasjerende oppmøte til workshop med påfølgende årsmøte på fylkeshuset den 22 Mars. Også tusen takk til Francois Elsafadi for et inspirerende foredrag. VBUR ønsker også å takke Fylkeskommunen og vår gode hjelper og støtteperson Yvonne Pleum for tilrettelegging og spons av mat og lokaler! Hele 22 av våre 27 medlemmer var representert og vi var totalt 47 observatører og delegater!

VBUR ønsker å følge opp med en workshop til høsten også, der skal vi fortsette arbeidet med å dykke enda mer ned i temaene inkludering og kommunikasjon,- hvor prosjektarbeidet og prosjektsøknader blir fokuset. Vi vil en av de første dagene sende ut en liten spørreundersøkelse som alle organisasjonene bes svare på i forbindelse med denne. VBUR ønsker å bidra til engasjement og riktig fokus, så det er viktig for oss å høre dere alle.

Protokoll og foredrag fra møtet finner dere på nettsiden vår, følg linken her: https://www.vbur.no/arsmotet


bottom of page