top of page

Meld deg på til 22 Mars!


Meld deg på!! Årsmøtet til VBUR vil i år bli holdt i Skiringsalen i Vestfold Fylkeskommune. VBUR inviterer til en stor inspirasjonsworkshop med Francois Elsafadi i forkant av årsmøtet. Temaet psykisk uhelse er i fokus og det faktum at mange ungdommer i fylket vårt føler seg ensomme. Hele 34 % av jentene på videregående føler på ensomhet!! Vi vet at det å høre til, ha oppgaver og at det å gjøre en forskjell er bra for vår psykiske helse. Mao. frivillighet er ikke bare bra for samfunnet og de du bistår men faktisk for deg selv også!

Temaer som frivillighet, inkludering og integrering belyses på samlingen vår. Hvordan finne nye medlemmer, hva med de ungdommene som faller utenfor, -hvordan finner vi og inkluderer vi de? Og ikke minst hvordan beholder vi de verdifulle medlemmene vi allerede har? Hvordan kan VBUR bistå, og hva kan dere som medlemsorganisasjoner bistå hverandre med?

Vi inviterer to medlemmer fra hver organisasjon, men tåler tre også! Det er obligatorisk oppmøte til samlingen.Ta med noen i din organisasjon som trenger eller fortjener litt ekstra inspirasjon. Kanskje som takk for flott innsats?


Agenda ser foreløpig slik ut:

1600 velkommen og litt mat.

1630 - 1930 workshop og aktiviteter i regi av Francois Elsafadi.

2000 - 2130 årsmøtet i VBUR.

Saker og papirer til årsmøtet legges ut på www.vbur.no og sendes dere alle 2 uker før årsmøtet.

For Vestfold barne- og ungdomsråd,

Helle Borchgrevink

dgl leder

bottom of page