top of page

VBUR presenterer seg for fylkespolitikerne


Så kom den første store utfordringen min: å få presentert VBUR på riktigst mulig måte for fylkets Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Dette hoveduvalget er de som bevilger de viktige midlene til vår eksistens. Hovedutvalget består av folkevalgte politkere fra FrP, H, AP og SP.

Det opplevdes som et høytidelig og viktig oppdrag,- og det var det jo!! VBUR er avhengige av midlene vi får fra VFK. Jeg hadde stor fokus på frivilligheten som helsefremmende, og jeg delte også min erfaring som ung om det å falle utenfor: jeg fullførte ikke videregående og flyttet atlfor tidlig på hybel. Jeg utviklet en spiseforstyrrelse og brukte 10 år av mitt unge liv med å komme på plass. Hadde jeg fått mulighet til å bli endel av et team, et miljø, et engasjement, en organisasjon i den alderen hvor ting var vanskeligst,- så tror jeg at jeg hadde fallt raskere på plass enn jeg gjorde.

Derfor jobber jeg nå for VBUR, fordi forskning har vist at det å oppleve det du driver med som meningsfylt er veldig viktig for helsa, det samme med det å føle tilhørighet. Frivillighet og organisasjonsarbeid er nettopp mye av dette. Forskning viser rett og slett at frivillighet er helsefremmende. Derfor er VBUR viktig. Og det opplevde jeg at politkerne også var enige om!

bottom of page