top of page

Seminar om å vokse opp mellom kulturer


Idag fikk jeg en mail i posten fra Røde Kors. Om et seminar som virkelig fenget min interesse: Å vokse opp mellom to kulturer. -Å finne balansen kan være veldig veldig vanskelig.


Tenk deg sjøl om du skulle ha flyttet til utlandet, med hele din familie. Du er 14 år og liker å "gli inn". Fokuset ditt er å få venner, finne din plass på skolen og bli akseptert av lærerer, elever og venner. Så har du en mor og en far som er opptatt av sin egen kultur, sin egen relegion, sin egen historie. En kultur som er HELT anderledes en dit du har flyttet. Dette seminaret er viktig og anbefales!

Foredragsholder er Shahram Shaygani. Han er utdannet lege, spesialist i psykiatri, rus og avhengighetsmedisin. Han er i tillegg utdannet psykoanalytiker og er veileder i psykoterapi. Shaygani har undervist og holdt foredrag om transkulturell psykiatri i mange år.

Foredraget utdyper hva slags psykologiske prosesser en innvandrer må forholde seg til i integreringsprosessen. Foredraget gir en dybdeforståelse til helsearbeidere eller andre som arbeider med personer med minoritetsbakgrunn.

bottom of page