Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nytt styre i VBUR


I går hadde vi vårt første styremøte med nyvalgt styre i VBUR.

Vi gikk gjennom styrets saker for 2017 og ble kjent med hverandre.

Helt nye inn i styret i år er :

Daniella Ingebretsen Widerøe, nestelder fra Humanistisk Ungdom

og Irene Pande, regionleder fra 4H.


Daniella og Irene