top of page

May 05, 2019

Referat første møte med nytt styre.

Dette var første styremøte etter årsmøtet. Dessverre litt uflaks med valg av dato, men vi fikk likevel satt en klar føring for hva vi skal jobbe med i året som kommer. Det er sammenslåingen av VeTe som er fokuset og vårt arbeid inn i dette. 

February 07, 2019

Referat styresamlingen på Engø Gård

På denne hyggelige samlingen gjennomgår vi alle årets søknader, samt at vi gjør forberedelser til årsmøtet 2019.

November 08, 2018

Referat årets siste styremøte

Vi avsluttet arbeidet dette året med et innholdsrikt møte på Stasjonen i Tønsberg. Her var tema planlegging av neste års aktiviteter som blant annet søknadsprosessene med frist 15. Januar og årsmøtet som kommer 15. Mars. 

September 12, 2018

Referat styremøte 13 september 2018

Vi planlegger høstens og vinterens aktiviteter.

1 / 4

Please reload

bottom of page