top of page

Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering

Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering er en del av "Program for folkehelsearbeidet" i Fylkeskommunen. Det er Tønsberg kommune som har påtatt seg prosjektleder- og vertskapsrollen med Belinda K Orten som prosjektleder. Formålet med dette prosjektet er å bidra til å styrke det frivillige arbeidets betydning for barn og unge i kommunene, og styrke samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten på nye måter.

Gjennom koronapandemien har prosjektet foregått digitalt med faste digitale møter for prosjektgruppen, der deltakerne har blitt en del av et læringsnettverk med faglig innhold. Det er gjennomført flere medvirkningsprosesser på tvers av kommuner og frivilligheten gjennom hele året.


VBUR har siden april 2021 vært delaktig i prosjektgruppen for å synliggjøre vår organisasjon ovenfor de ulike kommunene i gamle Vestfold fylkeskommune, være en del av medvirkningsprosesser og skape et nettverk.

03. november ble det arrangert et LIVE webinar prosjektgruppen har jobbet med i høst, der vi viser hva læringsnettverket har gjennomført gjennom året, og hvilke syngergieffekter prosjektet har hatt.


Sending ble streamet LIVE på vår Facebook side den 03. november, men opptaket kan du se her:


VBUR v/ daglig leder Eli Birkeland og Lisbeth Danielsen fra Vestfold og Telemark idrettskrets ble intervjuet i studio i forbindelse med nettverksdeltakelse og samarbeide på nyte måter mellom kommuner og frivilligheten.

Fra venstre: Camilla Castellan -Frivillighetssentralen i Sande, Prosjektleder Belinda K Orten, Elisabeth Paulsen -Tønsberg kommune.Comments


bottom of page