top of page

Informasjon om fordeling av Fylkeskommunale midler

VBUR varsler med dette at det vil komme en ny søknadsutlysning i midten av august på fylkeskommunale midler. Søknadsfristen for midlene vil være i slutten av august, og vi oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å gjøre dere noen tanker om aktiviteter/prosjekter dere ønsker å søke midler til.

Da vi fortsatt er i en usikker situasjon mtp. korona ønsker VBUR å avvente med å fastsette kriterier og fordelingsnøkkel for midlene nå før sommeren, men dette vil komme i utlysningen. Det vil ikke være de store endringene og fokuset hos VBUR er at det skapes aktivitet ute i organisasjonene.


Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål, og husk å følge med på hjemmesiden, Facebook og e-post i august!


Ønsker med dette en riktig god sommer til dere alle :)


Med vennlig hilsen

VBUR styret, daglig lederComments


bottom of page