Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Rekordmange søknader!


Dette er gøy! VBUR har motatt søknader fra hele 26 av våre 27 medlemsorganisasjoner! I tillegg har vi fått søknad om to nye medlemsskap. Jeg håper dette betyr at VBUR motiverer til frivillighet og engasjement i de lokale organisasjonene i fylket vårt!

I 2018 vil VBUR fortsette og jobbe med fokus på integrering og inkludering, -og å formidle at frivillighet har så mange verdier,- nemlig at den at den bidrar til nettopp dette: inkludering og integrering; tilhørighet, fellesskap, oppevelser av mestring. Frivillighet er så verdifullt. Og spesielt blant de unge og de eldste. Frivillighet er ren forebygging i psykisk (og fysisk) sterkere helse!

I så måte er VBUR kanskje noe av det mest verdifulle Vestfold har. Vi når ut til halvparten av alle barn-og unge, vi når ut til over 10 000 ungdommer mellom 15-26 år i fylket. Målet vårt er enda fler!


Til alle våre medlemmer!! HUSK å sette av datoen 22 Mars for årsmøtet vårt OG vår store inspirasjonsworkshop med Francois Elsafadi. Hvor nettopp dette er temaet: frivillighet, inkludering og integrering. Denne gangen inviterer vi MINST to fra hver organisasjon, gjerne 3! Tispunktet er kl 16 - 1930. Representanter for hver organisasjon blir igjen siste timen for årsmøtet vårt kl 20 - 2115. Enkel mat, frukt, kaffe og te blir servert. Samt MASSE inspirasjon og nye gode ideer som vi sammen skal bruke for de neste tilskudds åra. Workshopen er gratis.

PÅMELDING HER!

#frivillighet #årsmøtet #kickoff #psykiskhelse #folkehelse

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-99548255

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403