top of page

Rekordmange søknader!


Dette er gøy! VBUR har motatt søknader fra hele 26 av våre 27 medlemsorganisasjoner! I tillegg har vi fått søknad om to nye medlemsskap. Jeg håper dette betyr at VBUR motiverer til frivillighet og engasjement i de lokale organisasjonene i fylket vårt!

I 2018 vil VBUR fortsette og jobbe med fokus på integrering og inkludering, -og å formidle at frivillighet har så mange verdier,- nemlig at den at den bidrar til nettopp dette: inkludering og integrering; tilhørighet, fellesskap, oppevelser av mestring. Frivillighet er så verdifullt. Og spesielt blant de unge og de eldste. Frivillighet er ren forebygging i psykisk (og fysisk) sterkere helse!

I så måte er VBUR kanskje noe av det mest verdifulle Vestfold har. Vi når ut til halvparten av alle barn-og unge, vi når ut til over 10 000 ungdommer mellom 15-26 år i fylket. Målet vårt er enda fler!


Marco og Francois Elsafadi

Til alle våre medlemmer!! HUSK å sette av datoen 22 Mars for årsmøtet vårt OG vår store inspirasjonsworkshop med Francois Elsafadi. Hvor nettopp dette er temaet: frivillighet, inkludering og integrering. Denne gangen inviterer vi MINST to fra hver organisasjon, gjerne 3! Tispunktet er kl 16 - 1930. Representanter for hver organisasjon blir igjen siste timen for årsmøtet vårt kl 20 - 2115. Enkel mat, frukt, kaffe og te blir servert. Samt MASSE inspirasjon og nye gode ideer som vi sammen skal bruke for de neste tilskudds åra. Workshopen er gratis.

PÅMELDING HER!

bottom of page