top of page

Sett av datoen 15 Mars!


Årsmøtet til VBUR vil i år bli holdt hos Røde Kors i Tønsberg. Vi er veldig takknemlige for at Røde Kors tar på seg oppgaven - samtidig som vi bidrar med 7000 kr til gode aktiviteter som takk for hjelpen. Årsmøtet vil være den 15 Mars for alle våre medlemsorganisasjoner, fra kl 1900 til 2000.

Husk at saker dere ønsker skal taes opp på årsmøtet må sendes undertegnede senest 8 Februar.


Nå er søknadsrunden for tilskudd 2017 avsluttet og vi har fått inn mange flotte søknader fra hele 23 medlemsorganisasjoner. Styret skal gå gjennom disse på neste styresamling den 10 og 11 Februar.

Vi har idag også fått den hyggelige melding fra Yvonne Pleum i VFK at det blir satt inn 1 310 000 kr på VBUR sin konto til fordeling på ungdomsaktiviteter og prosjekter for 2017. Det er vi takknemlige for og ser frem til jobben med tildeling og oppfølging av gode prosjekter for barn og ungdom i fylket vårt i året som kommer!

For Vestfold barne- og ungdomsråd, Helle Borchgrevink

bottom of page