Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

VBUR fordeler midler!


Vi ønsker det nye året velkommen med et håp om å fordele nesten 1 million kroner til våre medlemmer! Minner derfor om søknadsfristen for prosjekt og aktivitetsstøtte til alle ungdoms-organisasjonene, som er 15 Januar! Hent papirene her: vbur.no


Vi har også det årlige årsmøtet som kommer opp, datoen er satt til 15 Mars. Kl. 19:00 – 21:00 med forberedende styremøte fra 17:00 – 19:00.

Vi inviterer medlemsorganisasjoner til å være arrangør. VBUR betaler kr. 7.000,- til organisasjonen for å hjelpe oss med dette.

Det er en god måte for organisasjonene til litt ekstra inntekt, samt å få presentere egen organisasjon og arbeid overfor andre medlemmer i VBUR. Det eneste du trenger gjøre er å holde et lokale med plass til 20-25 personer, samt servere kaffe og noe enkelt å spise til oss som kommer. I tillegg trenger VBUR sitt styre middag i sammenheng med styremøtet som vi da holder i forkant av Årsmøtet. Frist for å melde sin interesse for dette er 30. jan. Send meg en mail på helle@vbur.no

Med ønske om et godt nyttår og et flott samarbeid i året som kommer!

Mvh Helle Borchgrevink, dgl leder VBUR.

#prosjektmidler #årsmøtet #penger #assistent #frivillighet

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-99548255

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403