top of page

Tildeling 2016

VBUR har søknadsfrist 15. januar hvert år.

Vi fordelte i 2017 kr 717 362,- til våre medlems-organisasjoner.

De som søkte VBUR om støtte i 2017 har til sammen 9 017 betalende medlemmer under 26 år. Tilskudd går til fylkeslaget. Fylkeslag har en samlende og utviklende funksjon med vekt på kompetanse, eksempelvis folkevalgt opplæring, ledersamlinger og større regionale aktiviteter.

 

Organisasjoner som mottok støtte for 2017:

4H Vestfold, ACTA, AUF, CISV, DELK, FABU (Frelsesarméen), FRIBU, FRILYNT, Humanistisk ungdom, JUBA, KFUK-KFUM, KFUK-KFUM SPEIDER, NATUR OG UNGDOM, NKSS, NLM, Norsk Speiderforbund, POLAR, Rød Ungdom, RØDE KORS, Sosialistisk ungdom, Senterpartiet ungdom, SØNDAGSSKOLEN, Unge Høyre, VBU, VDU.

 

Alle søknader til VBUR behandles hvert år i styresamling i februar.

Midler bevilges av Vestfold Fylkeskommune.

bottom of page