top of page

Viktig informasjon til våre medlemsorganisasjoner

Nå er skoleferien i gang, og for mange av våre medlemsorganisasjoner står en travel sommer for tur med mye aktiviteter og leirer. For andre er det kanskje roligere tider nå.

Uansett er det godt med litt varmere vær, sol, og kanskje det beste; den første sommeren helt uten koronarestriksjoner!


VBUR ønsker å takke for det gode samarbeidet med dere så langt i år, og for godt oppmøte og innspill fra dere under samlingen og årsmøtet i mars. Styret i VBUR har hatt 2 styremøter siden årsmøtet, der 4 nye medlemmer ble valgt inn. Vi er godt fornøyde med vårt nye styre og håper på godt samarbeid i året som kommer. Det nye styret er allerede i gang med å gå gjennom innspill som kom under workshop på samlingen i mars, og jobben med å revidere vedtekter og retningslinjer for VBUR var tema på sist styremøte 13. juni. Dette ble det også informert om under årsmøtet i mars. For våre medlemsorganisasjoner betyr det at styret i løpet av uke 33 og 34 vil ta kontakt med alle våre medlemmer for en samtale på tlf/teams. VBUR ønsker å vite mer om måten deres organisasjon er organisert med styre, region/fylkeslag, regnskap/budsjett og medlemsmasse og medlemsregistrering, mm.

Vi håper alle setter av tid til en prat med våre styremedlemmer når dere blir kontaktet.


Flyktningemidlene VBUR lyste ut i mai vil fortsette fra høsten av, så send inn søknader fra august igjen dersom dere ikke sendte inn søknad på tiltak denne runden. Se eget innlegg om disse midlene.


Ellers går daglig leder ut i foreldrepermisjon fra og med 04. juli. Eli er tilbake etter påsken, og i denne perioden vil det være styreleder Kari Anette Bremnes og nestleder Kurt Vidar Gundersen som mottar henvendelser og følger opp VBUR. E-post som sendes til VBUR vil videresendes til Kari Anette og Kurt, eller ta direkte kontakt med dem på;

Kontakt Kari Anette; bremstok@gmail.com , tlf: 911 90 096 Kontakt Kurt Vidar; vidarku@online.no , tlf: 414 05 006


Ønsker dere alle en riktig god sommer, og lykke til med alle aktiviteter!


Med vennlig hilsen

Styret, VBUR

Daglig leder, Eli Birkeland


Comments


bottom of page