top of page

VBUR åpner for søknader på fylkeskommunale midler

Vestfold barne- og ungdomsråd (VBUR) tildeler årlig fylkeskommunale midler med formål om å skape aktivitet og utvikling i medlemsorganisasjonene. For året 2021 har søknadsprosessen avviket fra det normale pga. koronasituasjonen. Styret vedtok i januar 2021 å fordele en andel av midlene på starten av året, og resterende midler høsten 2021. Tanken bak dette vedtaket var at våre organisasjoner er sterkt preget av koronasituasjonen som har ført til lite forutsigbarhet ved planlegging av aktivitetsåret. VBUR ønsker å støtte våre medlemsorganisasjoner ved å være fleksible i en krevende tid. I februar mottok VBUR totalt 16 søknader og det ble fordelt totalt 398 888 kroner til våre medlemsorganisasjoner. Det er nå åpnet for en ny søknadsrunde med siste frist søndag 29. august 2021. VBUR håper alle våre organisasjoner søker midler og har forsøkt å gjøre prosessen enklere. Ta gjerne kontakt med daglig leder Eli Birkeland på tlf. 995 48 255, eller e-post kontakt@vbur.no for en hyggelig prat om det er spørsmål rundt skjemaer/søknaden. Styret i VBUR vil samles onsdag 01. september for å behandle søknadene som har kommet inn.


Det blir sendt ut e-post med ytterligere informasjon. Dersom din organisasjon ikke mottar denne e-posten så ta kontakt med daglig leder Eli snarest :) Skjemaer som benyttes ligger på vår hjemmeside; https://www.vbur.no/soknadspapirer

Søknad sendes til: tilskudd@vbur.no


Vi håper alle våre medlemsorganisasjoner søker midler, - om dere ikke har mye aktiviteter nå i koronatiden så oppfordrer VBUR allikevel til å søke om basisstøtte og evt. "frie midler" (sistnevnte er nytt denne runden).Mvh,

styret og daglig leder i VBUR

Comentarios


bottom of page