top of page

VBUR åpner for søknader 2020 nå!Velkommen til å søke basisstøtte samt aktivitets og/ eller prosjektstøtte hos VBUR nå!

Alle våre medlemsorganisasjoner er velkommen til å sende inn søknader. Vi har primært fokus på områdene integrering, samhandling, tilhørighet og mestring når vi behandler søknadene. Informasjon og søknadspapirer finner dere på nettsidene våre.www.vbur.no


I år blir det ikke gitt tilskudd pr antall medlemmer grunnet fylkessammenslåing, alle våre medlemmer vil kunne søke om en fast grunnstøtte istedet.

21 Januar er søknadsfrist. Denne er endelig. Søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet. Vi anbefaler dere videre å lage årsmelding for 2019 nå, og sende denne ved søknadene til VBUR. Årsregnskapet kan ettersendes. Da får dere en bedre oversikt på hva som er gjort og hva som fungerte i 2019, og kan basere planene for 2020 på denne.

Lykke til!

Comments


bottom of page