top of page

Styresamling og årsmøtet 2021

Helgen 12-13 februar hadde styret i VBUR sin årlige styresamling i Tønsberg, i år på Quality hotell. Der ble søknader som har kommet inn behandlet og andre viktige saker ble diskutert. Alle våre organisasjoner vil få e-post med informasjon om søknadsprosessen dette halvåret. De organisasjonene som søkte midler vil få tildelingsbrev, og penger overført på konto innen kort tid.

VBUR håper det åpnes opp for mer aktivitet neste halvår av 2021 og åpner for ny søknadsrunde til høsten. Mer informasjon om dette vil komme senere!


ÅRSMØTET 2021: Årsmøtet 2021 vil i år være torsdag 18. mars, og avholdes digitalt. Innkalling og sakspapirer vil snart sendes ut til våre organisasjoner, så ta kontakt dersom din organisasjon ikke mottar dette.Comments


bottom of page