top of page

Samarbeidsrådet for Folkehelse

I går var jeg i møte med Samarbeidsrådet for Folkehelse. Der sitter viktige samfunns stemmer fra bla. SiV, NAV, Vegvesenet, Norsk Idrettsforbund, Røde Kors, Politiet, folkehelskoordinatorer i kommunene, valgte politikere, fylkesvaraordfører Kåre Pettersen, folkehelsesjefen i fylket vårt: Rune Kippersund, folkehelsekoordinator Anne Slåtten, -og meg... Jeg representerer frivillighetens stemme inn i Samarbeidsrådet for Folkehelse, en stemme for inkludering, mestring og bedre psykisk helse. Denne gangen var agendaen på møttet at Helsedirektoratet har kuttet i midler til folkehelseprosjektene som er tildelt kommunene. Dette har medført at den vedtatte nye satsningen om en egen frivillighetskoordinator for VFK er skrinlagt. På spørsmålet mitt om hvordan oppgavene tilhørende denne rollen skal løses nå, svares det ærlig at det har ikke fylkeskommunen tenkt på.


Jeg mener at denne rollen er essensiell for den vedtatte satsningen på frivillighet i fylket vår. Frivillighet er et vidt begrep, og tolkes forskjellig i alle kommunene. Å ha en koordinator som kan rådgi og bistå på tvers av kommunene til samhandling og forståelse er essensielt. Frivillighet er viktig for god psykisk helse. Individuelt, i gruppa og i samfunnet.

Politikerne lovet å se på saken, jeg venter nå i spenning!


I midten Kåre Pettersen og Rune Kippersund, la oss håpe "skriket" ikke blir berettiget når vedtak kommer!


Comments


bottom of page