top of page

Søknad på fylkeskommunale midler

Til alle organisasjoner i VBUR

Viser til tidligere informasjon sendt ut på e-post der det ble informert om at styret i VBUR har valgt å utsette den ordinære søknadsfristen for aktivitets- og prosjektmidler i år (frist vanligvis 21. januar).

På styremøtet 18. januar ble det vedtatt at det sendes ut en forenklet søknad, der den enkelte organisasjon kan søke om midler for første halvår av 2021. Disse midlene ønsker VBUR at skal sikre driften og opprettholde aktivitet ute i organisasjonene, og vil bli behandlet ut ifra en rettferdig fordelingsnøkkel. Når og hvordan det vil være mulig å søke på aktivitets- og prosjektsøknader vil styret komme tilbake til senere.


Det er sendt ut en ny e-post med vedlegg til organisasjoner i dag. Dersom din organisasjon ikke har mottatt denne søknaden, så ta kontakt med meg snarest.

Håper alle søker, og jobber så godt dere kan for å opprettholde aktiviteter på alternative måter :)


Mvh,

Eli / daglig leder

تعليقات


bottom of page