top of page

Meld dere på til VBURs medlemskveld nå!

Endelig kan vi samles igjen og med det ønsker VBUR å invitere til en samling for medlemsorganisasjonene med blant annet workshop og inspirasjonsforedrag!

Temaer vil være: - Rekruttering av medlemmer og styremedlemmer - Nettverksbygging mellom organisasjonene

-Medvirkning

-Workshops


VBUR inviterer ordinære medlemmer over 15 år, og hver organisasjon kan stille med inntil tre deltakere hvorav organisasjonene oppfordres til at minst én av disse tre er medlem i fylkesstyret, eller ansatt/kontaktperson til VBUR.


For påmelding følg lenken:

Tid og sted: Torsdag 25. november fra kl. 17-20. Fylkestingsalen, Tønsberg.

Med vennlig hilsen

VBUR styret, daglig lederComments


bottom of page