top of page

INFORMASJON ETTER UTSATT ÅRSMØTE 2020


VBUR hadde innkalt til årsmøte 19. mars 2020. Dette møtet måtte avlyses på grunn av den pågående koronapandemien. Styret i VBUR gjennomførte et video-styremøte, for å kunne drøfte veien videre nå i denne ekstraordinære situasjonen.


Til stede i videomøtet var; Katrine Hauane, Kurt Vidar Gundersen, Herman Sannerholt, Trygg Ø. Stokke og Kari Bremnes. Forfall; Lars Jensen og Daniel Karlsen. Styremøtet var lovlig innkalt, og med 5 styremedlemmer er vi vedtaksdyktige.

Styret ønsker å forsøke å avholde årsmøte så fort det er mulig å samle mennesker igjen og aller helst innen utgangen av mai. Vi utsetter dermed alle årsmøtesakene til et evt. årsmøte kan istandsettes etter Korona. Styret fortsetter sitt arbeide som før - nærmere info følger når man vet mere om situasjonen i landet. Vi er enige om at det er riktig og viktig å opprettholde raskest mulig utdeling av midler jfr. søknadsprosessen og rutiner. Styret hadde en grundig gjennomgang av alle søknader under styrehelgsamling 15.-16. februar 2020.

I etterkant av dette ble det sendt en innkalling til Årsmøtet den 3. Mars med tilhørende regnskap og budsjett . 18 medlemsorganisasjoner meldte seg på. Vi sender nå ut denne informasjonen som vi definerer som innkalling til årsmøte uten fysisk oppmøte, for å be alle våre søkere om å bidra til at det gjennomføres et vedtak på tilsendt og vedlagt regnskap/ budsjett. Se link her. De som har innvendinger på denne bes gi tilbakemelding innen 1 april. Ingen tilbakemelding vil tolkes som vedtak budsjett og regnskap. Styret har avtalt å samles igjen torsdag 3. april 2020. Daglig leder i VBUR vil umiddelbart i etterkant av denne kunne utbetale midlene.

Med hilsen fra Kari A Bremnes, Styreleder i VBUR

Comments


bottom of page