top of page

VBUR åpner for søknader til neste år nå!Bilde lånt av KFUK/KFUM, fra leirskolen på Knatholmen.

Velkommen til å søke basisstøtte samt aktivitets og/ eller prosjektsstøtte hos VBUR!

Alle våre medlemsorganisasjoner er velkommen til å sende inn søknader. Vi har primær fokus på områdene integrering, samhandling, tilhørighet og mestring når vi behandler søknadene. Informasjon og søknadspapirer finner dere på nettsidene våre.www.vbur.no

Nytt av året er utvidet frist, vi har satt 21 Januar som dato. Denne er endelig. Søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet. HUSK og starte planleggingen nå. Neste års planer bør være klare før årsavslutningen.Vi anbefaler dere videre å lage årsmelding for 2018 nå, og sende denne ved søknadene til VBUR. Årsregnskapet kan ettersendes. Da får dere en bedre oversikt på hva som er gjort og hva som fungerte i 2018, og kan basere planene for 2019 på denne.

Det inviteres inn til en uformell prosjektsøknadskveld 8 Januar klokken 1700 - 2000. Her vil dgl. leder bistå dere i konkrete prosjektsøknader, -om det er behov for støtte!

Påmelding til helle@vbur.no innen 31 Desember.

bottom of page