top of page

Påmelding til VBUR årsmøtet nå!


Det obligatoriske årsmøtet til VBUR vil i år bli holdt i Skiringsalen i Vestfold Fylkeskommune den 22 Mars kl 1600 - 2130. VBUR inviterer samtidig til en stor inspirasjonsworkshop med Francois Elsafadi. Du får en verdifull mulighet til inspirasjon og nye vinklinger inn i oppgaver og aktiviteter som dere tilbyr i din organisasjon. Temaet psykisk uhelse er i fokus og det faktum at mange ungdommer i fylket vårt føler seg ensomme. Det er også mange som føler at prestasjon henger tett sammen med det å føle seg vellykket. Derfor er frivillighet så viktig. Frivillig arbeid gir en opplevelse av mening og tilhørighet som er verdifulle faktorer for psykisk helse.


Tekst hentet fra Franois Elsafadi: "Hvis verdien av deg selv kun er knyttet til prestasjon, blir det vanskelig å feile."

Temaer som frivillighet, inkludering og integrering belyses på denne samlingen. Hvordan finne nye medlemmer, hva med de ungdommene som faller utenfor, -hvordan finner vi og inkluderer vi de? Og ikke minst hvordan beholder vi de verdifulle medlemmene vi allerede har? Hvordan kan VBUR bistå dere bedre, og er det noe dere som medlemsorganisasjoner kan bistå hverandre med?

Vi inviterer to deltakere fra hver organisasjon. Det blir servert mat, drikke og masse inspirasjon. Bindende påmelding innen 15 Mars til helle@vbur.no.

Agenda for dagen er slik:

1600 - 1630 velkommen og litt å spise.

1630 - 1930 foredrag og workshop i regi av Francois Elsafadi.

2000 - 2130 årsmøtet i VBUR.

Saker og papirer til årsmøtet ligger ute på www.vbur.no les her, og sendes også alle medlemsorganisasjonene 2 uker før årsmøtet.

For Vestfold barne- og ungdomsråd,

Helle Borchgrevink

dgl leder

bottom of page