Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Lykke til med søknader!


Godt nyttår og lykke til med årets aktivitets og prosjekt søknader!

Skjemaer og informasjon om søknadsprosess for medlemmer i Barne-og ungdomsrådet i Vestfold 2018 ligger ute på nettsidene våre. www.vbur.no/tilskudd

Ved behov for bistand er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede på helle@vbur.no eller ring meg på 92219910 for en prat og gjennomgang av hva det er du måtte lure på!

Husk søknadsfristen15 Januar 2018!

Gode dager så lenge!


#prosjektmidler #aktiviteter #organisasjoneneivbur

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-99548255

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403