top of page

Lykke til med søknader!


Godt nyttår og lykke til med årets aktivitets og prosjekt søknader!

Skjemaer og informasjon om søknadsprosess for medlemmer i Barne-og ungdomsrådet i Vestfold 2018 ligger ute på nettsidene våre. www.vbur.no/tilskudd

Ved behov for bistand er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede på helle@vbur.no eller ring meg på 92219910 for en prat og gjennomgang av hva det er du måtte lure på!

Husk søknadsfristen15 Januar 2018!

Gode dager så lenge!


Gode dager!

bottom of page