Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

God jul og ønsker om et pressfritt 2018!


Styret i VBUR og undertegnede daglige leder ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og alt godt for det nye året.

Siste UngData undersøkelsen viser at unge i Vestfold stort sett er fornøyde med livet. De trives på hjemstedet sitt,- med foreldre og venner. Det er stor trivsel også på skolen, men samtidig mener mange at press og stress i forbindelse med alt som foregår på, og rundt, skolen- gjør noe med den psykiske helsen vår,- spesielt for jentene. Prestasjonspress, utseendepress, vennepress, pengepress, perfektpress, kostholdspress.. Alle disse små nyansene som fort kan oppleves som press, -og som kan bli en belastning for helsa vår. Det er så viktig med disse Ung Data undersøkelsene, de gir et bilde av hva som må jobbes med og forbedres. Takk til alle dere som har vært med og svart! Les gjerne om hovedfunnene her, de ligger også ute på VBUR sin nettside.

Med dette og med link til søknads-skjemaer for neste års viktige aktiviteter som dere nå planlegger, vbur.no/tilskudd


God Jul!!