top of page

Frivilligheten øker i Vestfold!


VBUR er blitt valgt ut til å sitte i et nyetablert samarbeidsråd, etablert av Vestfold Fylkeskommune. Intensjonen med dette rådet er å ta et grep for å styrke samarbeidet og øke innsatsen mellom fylkesmannen, kommunene, skolene og frivillige organisasjoner i Vestfold fylke. Dette skal oppnåes gjennom:

  • At samarbeidsrådet skal være en møteplass for utveksling av kunnskap og hvor det skal bygges en felles faglig forståelse.

  • Å koordinere praktisk samarbeid og å ta nye initiativ.

  • At rådet skal utøve en rådgivende funksjon innen spesifikke arbeidsoppgaver.

  • Ledelsesforankring politisk og administrativt. Samarbeidsrådet utfyller Folkehelsenettverket.

VBUR er takknemlige for å få bistå i Samarbeidsrådet. Vi er overbevist om at verdien av frivillighet vil komme bedre til syne når VBUR, som representant for 27 frivillige organisasjoner, ca.11 000 unge mennesker mellom 15 og 26 år, kan få bistå i det viktige samarbeidet mellom fylket, kommunene og frivilligheten.

Tall fra siste UngData 2017 undersøkelsen representert på Folkehelsenettverket den 16. Mai, viser at det er en økning i engasementet til det frivillige i Vestfold. Det er VBUR glade for, fordi vi vet at veien til bedre psykisk og fysisk helse går gjennom opplevelsen av å finne mening i tilværelsen, av å høre til, av mestring,- og av å kunne støtte andre. Alle viktige faktorer som frivilligheten inneholder.


Tall fra UngData 2017

Tallene underbygger behovet til VBUR om å synliggjøre verdien i det frivillige arbeidet enda mer, og å gjøre spesielt kommunene oppmerksomme på hvor viktig det er å inkludere de frivillige organisasjonene inn i sitt fremtidige planarbeid..

bottom of page