Fremmehevet
Tidligere
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Årsmøtet ble en fin og viktig samling!


Takk til alle dere som kom på årsmøtet vårt, profesjonellt holdt av Vestfolds Røde Kors Ungdom.

22 delegater (stemmeberettigete) og 8 obersvatører dukket opp. Det var fullt i lokalet og stort engasjement, noe som var veldig inspirerende.

Vi gikk gjennom årsmeldingen til VBUR, godkjente regnskapet og stemte inn en vedtektsendring hvor det ble vedtatt at vi minsker styret fra 10 personer til 8. Det ble også valgt inn hele 5 nye mennesker i styret. Velkommen til: Kari Anette Bremnes (CISV), nestleder, Trygg Øyvind Stokke (KM-speider), styremedlem, Herman Sannerholt (Unge Høyre), styremedlem Irene Pande (4h) og Daniella Ingebritsen Widerøe (Humanetisk ungdom)


Årsmøtet i VBUR