top of page

Årsmøtet ble en fin og viktig samling!


Takk til alle dere som kom på årsmøtet vårt, profesjonellt holdt av Vestfolds Røde Kors Ungdom.

22 delegater (stemmeberettigete) og 8 obersvatører dukket opp. Det var fullt i lokalet og stort engasjement, noe som var veldig inspirerende.

Vi gikk gjennom årsmeldingen til VBUR, godkjente regnskapet og stemte inn en vedtektsendring hvor det ble vedtatt at vi minsker styret fra 10 personer til 8. Det ble også valgt inn hele 5 nye mennesker i styret. Velkommen til: Kari Anette Bremnes (CISV), nestleder, Trygg Øyvind Stokke (KM-speider), styremedlem, Herman Sannerholt (Unge Høyre), styremedlem Irene Pande (4h) og Daniella Ingebritsen Widerøe (Humanetisk ungdom)


Årsmøtet i VBUR

Tusen takk igjen for engasjementet også ser vi frem til et spennende treff til høsten, hvor vi sammen med VFK arrangerer nettverks-seminar for alle våre medlemsorganisasjoner med fokus på UngData, ensomhet, psykisk helse, frivillighet og samarbeid på tvers av organisasjonene i fylket vårt.

Protokoll sendes ut til alle sammen så snart vi har fått signatur fra Kristoffer Weimoth (Fpu) og Torbjørn Steen-Karlsen (Fri) som ble valgt til å signere protokoll.

bottom of page