• Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold

Velkommen til årsmøtet i VBUR

Sted: Skiringsalen, Fylkeshuset i Tønsberg. Svend Foyns gt. 9. Kl. 16.30 - 19.30

Minner om oppmøteplikt og påmelding til: kontakt@vbur.no

VBUR inviterer til kreativ drøfting i forbindelse med vårt årsmøte den 19 Mars.

Vi er blitt et stort fylke og VBUR ønsker å gå inn i det nye året med fokus på å kunne bli "VTBUR" i 2021. For å få til dette trenger vi synliggjøring og drøfting av hvorfor våre medlemsorganisasjoner opplever at VBUR er viktig. Vi oppfordrer dere til å invitere med samarbeidspartnere/ kollegaer i Telemark som observatører til dette årsmøtet.


Link til sakspapirer finner du her!


Velkommen til et konstruktivt og skapende treff!


46 visninger

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-92219910

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403