• Helle Borchgrevink

VBUR kjemper for å unngå kutt i frivillighets-midler til kommunene!


Vestfold er foregangsfylke for arbeidet med å fremme frivilligheten inn i det kommunale folkehelsearbeidet. Nå kjemper vi sammen med frivilligheten, politikere og kommunene for å unngå kutt til frivillighets-satsningen i Vestfold. Kjøp Tbg.Blad på lørdag! Eller: Les mer her

MOBILISERER: Helle Borchgrevink (t.v.), Lisbeth Danielsen, Henrik Arnesen og Ellen Eriksen håper stortingsflertallet snur og tilbakefører de fem millionene til folkehelsearbeid i Vestfold som forsvant under budsjettforhandlingene sist høst. Foto: Lars Døvle Larssen

46 visninger

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-92219910

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403