• Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold

VBUR åpner for søknader til neste år nå!Velkommen til å søke basisstøtte samt aktivitets og/ eller prosjektsstøtte hos VBUR!

Alle våre medlemsorganisasjoner er velkommen til å sende inn søknader. Vi har primær fokus på områdene integrering, samhandling, tilhørighet og mestring når vi behandler søknadene. Informasjon og søknadspapirer finner dere på nettsidene våre.www.vbur.no

Nytt av året er utvidet frist, vi har satt 21 Januar som dato. Denne er endelig. Søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet. HUSK og starte planleggingen nå. Neste års planer bør være klare før årsavslutningen.Vi anbefaler dere videre å lage årsmelding for 2018 nå, og sende denne ved søknadene til VBUR. Årsregnskapet kan ettersendes. Da får dere en bedre oversikt på hva som er gjort og hva som fungerte i 2018, og kan basere planene for 2019 på denne.

Det inviteres inn til en uformell prosjektsøknadskveld 8 Januar klokken 1700 - 2000. Her vil dgl. leder bistå dere i konkrete prosjektsøknader, -om det er behov for støtte!

Påmelding til helle@vbur.no innen 31 Desember.

#søknad #prosjektmidler #aktiviteter #organisasjoneneivbur

82 visninger

© Copyright 2016 

Vestfold barne- og ungdomsråd

Kontakt oss

Tel: +47-92219910

Email: kontakt@vbur.no

Addresse

Postboks 104

3112 Tønsberg

Org.nr: 971 316 403